naphegyetterem.hu | Adatkezelési tájékoztató
 

Adatkezelési tájékoztató

Hatálybalépés napja: 2018. május 25.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A Középpont Stúdió Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Frangepán utca 46., cg.: 01-09-687579, adószám: 11925677-2-41; a továbbiakban: „Középpont Stúdió”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Középpont Stúdió bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Középpont Stúdió,  illetve a Naphegy Étterem (1016 Budapest Naphegy utca 67.) honlapján (http://www.kozep.hu/; http://naphegyetterem.hu/; továbbiakban együttesen: Honlapjaink) kerülnek közzétételre.

 

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímeken. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

 

 1. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

Érinett által igénybe vett szolgáltatás Adat forrása Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével (e-mail, push üzenet)

(http://naphegyétterem.hu; http://www.kozep.hu/)

Érintettől származó email cím

 

név

Érinett azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
Rendezvényszervezés, tárgyalóbérlés szolgáltatás igénybevétele

(http://naphegyetterem.hu)

Érintettől származó

 

vagy

 

Oxygen Wellness Kft. által átadott

név

 

születési idő

 

telefonszám

 

e-mail cím (opcionális)

 

számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím)

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződésből származó díjak számlázása

 

Igény- és jogérvényesítés

 

Érinett azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

Jogos érdek

név, számlázási adatok – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz. A számla kiállításától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

e-mail cím, telefonszám, születési idő – Szerződés teljesítéséhez és jogos érdekből: a teljesítést követő 6 hónapig.

 

Honlapunkon történő foglalás, ajánlatkérés

(http://naphegyetterem.hu)

Érintettől származó név

 

cégnév

 

cím

 

e-mail

 

telefonszám

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződésből származó díjak számlázása

 

Igény- és jogérvényesítés

 

Felhasználó azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

Jogos érdek

név, cégnév, cím: Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a számla kiállításától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

e-mail, telefonszám: – Szerződés teljesítéséhez és jogos érdekből: a teljesítést követő 6 hónapig.

Honlapunkon történő foglalás, ajánlatkérés

(http://www.kozep.hu/)

Érintettől származó név

 

e-mail

 

telefonszám

 

számlázási adatok (számlázási név, számlázási cím)

 

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződésből származó díjak számlázása

 

Igény- és jogérvényesítés

 

Felhasználó azonosítása

 

Kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

Jogos érdek

név, számlázási adatok: Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a számla kiállításától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

e-mail, telefonszám: – Szerződés teljesítéséhez és jogos érdekből: a teljesítést követő 6 hónapig.

Karrier adatbázis Érintettől származó név

 

e-mail cím

 

felhasználó által az önéletrajzban és a motivációs levélben megadott egyéb adatok

Jelentkező azonosítása

 

Kommunikáció

Kiválasztási eljárásban történő részvétel

 

Kiválasztás esetén – Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Hozzájárulás

 

Kiválasztás esetén – Szerződés teljesítése

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az önéletrajz elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, megküldésétől számított 1 évig.

 

 

 

 1. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan és ez milyen hatással lehet Rád?

 

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

Honlapjaink használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk a mobileszközödön, tableteden, illetve számítógépeden, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, valamint, hogy megismerjük az érdeklődési körödet, személyre szóló ajánlatokat küldhessünk Neked, javítsuk a felhasználói élményt, növeljük Honlapjaink biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyünk közzé. Ezeket az adatokat nem Te adod meg, hanem mi gyűjtjük Rólad Honlapjaink használata során.

 

Nálunk kezelt adataid alapján profilozásra nem kerül sor, illetve automatikus döntéshozatalra sem.

 

Honlapjaink meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a böngésződben és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónknak megfelelően.

 

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a eszközödre küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy mikor jelentkeztél be utoljára Honlapjainkra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye egyéniesített ajánlatok, reklámok Részedre való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a felhasználói élményt a Honlapjaink használata során és a Te személyes szükségleteid fejezik ki.

 

A cookie-k alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez – a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

 

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulásod az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtanunk részedre.

 

Az általunk alkalmazott cookie-k célja:

 1. Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Középpont Stúdió segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Középpont Stúdiónak, hogy melyik nyelvet preferálod, mik a kommunikációs preferenciáid, segítenek neked a formanyomtatványok kitöltésében a Honlapjainkon, könnyebbé téve azokat.
 3. Hirdetés: cookiek-at alkalmazhatunk arra, hogy megmutassák Neked a releváns hirdetéseket a Honlapjainkon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapjainkon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a mi üzleti partnereink is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon mi megjelenítettük-e a Honlapjainkon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek nekünk arról, hogy hogyan viselkednek a felhasználók a hirdetésekkel kapcsolatban. A Középpont Stúdió olyan partnerrel is együttműködhet, amely Neked a Honlapjainkon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 4. Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

Az általunk alkalmazott cookie-k típusai:

 

Alapvető cookie-k

Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek a Honlapjaink működése szempontjából

 

Teljesítménycookie-k

Lehetővé teszik számunkra Honlapjaink teljesítményének és megjelenésének elemzését, valamint a hibák észlelését. Például az ilyen típusú cookie-knak köszönhetően láthatjuk, ha korábban már jártál a Honlapjainkon, és megállapíthatjuk, hogy Honlapjaink mely részei a legnépszerűbbek, annak alapján, hogy a látogatók – köztük te is – mely oldalakat keresik fel a leggyakrabban, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Erre a célra egyebek között a Google Analytics-ot, valamint hasonló elemző cookie-kat használunk.

A cookie-k által létrehozott adatokat a webhely használatáról rendszerint a Google szervere tárolja az Egyesült Államokban. Azonban ha Te az EU-ban vagy az Európai Gazdasági Térségben tartózkodsz, a Google a továbbítást megelőzően lerövidíti az IP-címed. Csak kivételes esetekben fordul elő a teljes cím továbbítása a Google egyesült államokbeli szerverére; ebben az esetben ott kerül sor a cím lerövidítésére. Ezeket az adatokat a Google a megbízásunkból arra használja, hogy jelentéseket készítsen a webhelytevékenységekről, és egyéb szolgáltatásokat biztosítson a webhelytevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatban. A Te számítógépedről a Google Analytics szolgáltatás keretén belül továbbított IP-cím a Google által tárolt semmilyen egyéb adathoz nem lesz társítva. Ha kívánod, megakadályozhatod a cookie által létrehozott webhasználati adatok (köztük az IP-címe) Google részére történő továbbítását és az ott történő kezelését, ha letölti és telepíti ezt a böngészőbővítményt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es).

 

Funkcionális cookie-k

Lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt biztosítsunk. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy ha Honlapjainkra látogatsz, az ott megjelenő információk megfeleljenek felhasználói beállításaidnak, ahonnan a Honlapjainkra látogattál, adott esetben pedig annak a ténynek, hogy egy olyan e-mailből látogattál a Honlapjainkra, amelyet Mi vagy egy megbízható szolgáltató harmadik fél küldött, amely a megbízásunkból lépett kapcsolatba Veled.

 

Hirdetési cookie-k

Lehetővé teszik számunkra és gondosan megválogatott partnereink számára, hogy hirdetéseket juttassanak el Hozzád, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön beleegyezésed esetén közvetlenül felvegyék Veled a kapcsolatot az érdeklődési körödnek megfelelő témákban, például olyan termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket Te megtekintettél Honlapjainkon. Kereskedőpartnereink számára egyebek között például a Google remarketing-címkéinek használatával tesszük lehetővé, hogy az általad a Honlapjainkon megtekintett termékeket hirdessék. A Google remarketing-címkéinek működéséről ide kattintva találhatsz további információkat:

http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.

 

Ezen cél elérésére használjuk még a Facebook Pixel szolgáltatást. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön szintén cookie elhelyezése szükséges. A Facebook ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

Honlapjainkon harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmai is megjelenhetnek, és ily módon harmadik felek cookie-jai kerülhetnek a merevlemezedre vagy a böngésződbe. Az ilyen cookie-k mentését nem ellenőrizzük. További információkért tekintsd meg az adott harmadik fél adatvédelmi irányelveit.

 

Egyéb helyi tároló

Középpont Stúdió bizonyos harmadik felekkel együtt a Honlapjainkkal összefüggésben a helyi tárolási technológiák egyéb fajtáit is használhatja, például a Local Shared Objects (más néven „Flash cookie”) és a HTML5 helyi tárolót. Ezek a technológiák annyiban hasonlítanak a fent tárgyalt cookie-khoz, hogy az eszközre vannak mentve, és adatok tárolhatók bennük a felhasználó tevékenységéről és beállításairól. E technológiák azonban más részeit használhatják az eszköznek, mint a normál cookie-k, ezért nem feltétlenül szabályozhatók a szokásos böngészőeszközökkel és -beállításokkal. A Flash cookie-kban tárolt adatok letiltásával vagy törlésével kapcsolatos tudnivalókért kattints ide:

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a kontrolláld a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha korlátozod a Honlapjainkat a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. Ezen kívül leállíthatod a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

 

Ha nem kívánod, hogy a Középpont Stúdió cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatod a Honlapjainkat, akkor a beállítások menüpontban megszüntetheted egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy tudomást szerezzünk arról, hogy letiltottad egyes cookie-k használatát, ún. letiltási cookiet helyezünk el az eszközödön, így tudni fogjuk, hogy nem helyezhetünk el cookie-kat akkor, amikor a következő alkalommal meglátogatod a Honlapjainkat. Ha nem kívánsz cookie-kat kapni, megváltoztathatod a böngésző beállításaidat a számítógépeden. Ha a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használod a Honlapjainkat, azt úgy tekintjük, hogy a Honlapjainkon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárultál. A Honlapjaink cookie-k nélkül nem működnek megfelelően.

 

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogasd meg a www.wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

 

A fentieket meghaladóan a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatod, engedélyezheted: www.aboutads.info/choices és a https://www.youronlinechoices.eu.

 

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

 

Böngészők beállításai a cookie-k kezeléséhez:

 • Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
 • Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
 • Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
 • Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása… > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Preferenciák terület > Speciális > Cookie

 

Közösségi hálózatok beépülő moduljai:

Honlapjaink közösségi hálózatok beépülő moduljait is használják (a továbbiakban: „Beépülő modulok”). Egy beépülő modult tartalmazó honlap használatakor eszközödről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra nincs befolyásunk. Ha bejelentkezel egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókod tükrözheti az általunk nyújtott szolgáltatások használatát. Ha műveleteket végzel a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattintasz, vagy hozzászólást írsz, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilodon. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címed a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezel be közösségi hálózati fiókodba. Kérjük, ezt vedd figyelembe Honlapjaink használatakor.

Az alábbiakban információkat találhatsz a Honlapjainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatójáról:

 

Facebook

Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.

 

Amennyiben a fenti közösségi hálózatnak a tagjaként nem szeretnéd, hogy a szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt tagsági adataid a Honlapjaink használatával kapcsolatos adataiddal, akkor a Honlapjaink látogatása használata előtt jelentkezz ki a közösségi hálózatból.

 

 1. Elektronikus megfigyelő rendszer működtetése

 

Az Oxygen Naphegy Kft. és a Defendor Kft. (székhelye: 4163 Szerep, Dózsa telep 12.) a 1016 Budapest, Naphegy utca 67. szám alatt található, Naphegy Étterem néven üzemelő vendéglátó helyen elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése tekintetében az Oxygen Naphegy Kft. és a Defendor Kft önálló adatkezelőnek minősülnek.

 

 1. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

Az adatkezelő

 

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a Középpont Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-687579; székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46.), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

 

Középpont Stúdió Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-687579

Adószám: 11925677-2-41

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.

Levelezési cím/telephely: : 1016 Budapest, Naphegy utca 67.

Képviselője: Fabó György ügyvezető

E-mail cím: info@kozep.hu; info@naphegyetterem.hu

Telefonszám: +36 1 799 0401

 

A Középpont Stúdió részéről adataidhoz a Középpont Stúdió munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

Adatfeldolgozók

 

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve Címe Tevékenység
CENSOR’2000 Bt. 2700 Cegléd, Béke utca 23. könyvvizsgálat
ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 9024 Győr, Déry T. u. 11. tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás
Facebook, Inc. (USA) Palo Alto, California, USA Hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás
GOOGLE LLC ( USA – Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043) Hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás

 

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

 

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

 1. Ki a Középpont Stúdió adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

 

A Középpont Stúdió-nál nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében.

 

 1. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

 

Személyes adataidat Adatkezelő nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a 3. pontban megnevezett adatfeldolgozóknak, az ott részletezettek szerint továbbítjuk.

 

 1. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

 1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
 2. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

 

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 2. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Péterfy

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Középpont Stúdióval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

 1. Tiltakozási jog:
 • Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.
 • A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.

 

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

 

 

 1. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

8.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

A személyes adatokat földi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

 

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

 

A Középpont Stúdió valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

 

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

 

8.2. Fizikai adatbiztonság

 

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

 

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

 1. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

 1. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Honlapjainkon és e-mailben, illetve a Honlapjainkon értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.